Stabilizacja cen gruntów rolnych w I kwartale 2015 r.

wtorek, 12 maja 2015 07:56

Jak podała Agencja Nieruchomości Rolnych, średnia cena gruntów rolnych sprzedanych przez nią w I kwartale 2015 r. wyniosła 28397 zł za 1 ha i była wyższa tylko o 58 zł, czyli o 0,2% od uzyskanej w IV kwartale 2014 r.


Natomiast porównując ceny uzyskane w I kwartale br. z analogicznym okresem roku 2014 widać, że nastąpił wzrost o 4321 zł, czyli o 17,5%.

Cenę gruntów rolnych w I kwartale określono na podstawie blisko 2,8 tys. zawartych umów sprzedaży i sprzedanych ponad 20 tys. ha.

W I kwartale 2015 r. najwyższe średnie ceny za 1 ha uzyskano w województwach: opolskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, a najniższe w woj. lubelskim, podlaskim i podkarpackim. Natomiast w dwóch województwach: opolskim i dolnośląskim cena za 1 ha wyniosła ponad 40 tys. zł.

Źródło: ANR