Przedłużenie moratorium na sprzedaż gruntów rolnych w Ukrainie

piątek, 11 grudnia 2015 21:47

W dniu 9 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa zakładająca przedłużenie moratorium na sprzedaż gruntów rolnych.

W szczególności dokument przewiduje przedłużenie obowiązywania w/w moratorium do 1 stycznia 2017 r. oraz nakłada na Gabinet Ministrów Ukrainy obowiązek opracowania do 1 marca 2016 r. projekt ustawy o obrocie ziemią rolną.

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie