Podsumowanie XXXIX Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych

poniedziałek, 04 stycznia 2016 12:01

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył dziś w podsumowaniu XXXIX Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych, które odbyło się w siedzibie resortu rolnictwa.Szef resortu rolnictwa pogratulował laureatom i wręczył im nagrody oraz wyróżnienia. Zwrócił przy tej okazji uwagę na znaczenie prac scaleniowych, na znaczenie ich jakości, a w tym kontekście na wymianę doświadczeń.

 Konkurs organizowany corocznie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich ma na celu systematyczne doskonalenie jakości wykonawstwa prac scaleniowych pod względem gospodarczym, technicznym i organizacyjnym, w tym promowanie dobrych praktyk oraz wymianę doświadczeń zdobytych przy realizacji scaleń gruntów współfinansowanych obecnie ze środków wspólnotowych wykonywanych na terenie 12 województw.

Podsumowaniu konkursu towarzyszy tradycyjnie specjalistyczne seminarium.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa