Cześnik

sobota, 11 czerwca 2011 10:50

Cześnik w historii Polski średniowiecznej był jednym z wielu urzędników królewskich, którego główną funkcją było dbanie o zasoby znajdujące się w piwnicy monarchy. Podczas uczt natomiast, znajdował się przy monarsze służąc mu poprzez podawanie pucharu z winem. Jednak już od XIV wieku cześnik stal się urzędem tytularnym, honorowym i w swoim obrębie posiadał różnej wielkości tytuły.Najbardziej znaczącym był szlachcic noszący miano cześnika koronnego, następnie usytuował się cześnik wielki litewski a najniższą rangę posiadał cześnik ziemski, który w Rzeczypospolitej był niewiele znaczącym urzędem ziemskim. W Koronie zajmował pozycję między wyżej stojącym w hierarchii podstolim i niżej uplasowanym łowczym. Na Litwie natomiast, gdzie urzędów szlacheckich było więcej niż w Koronie, zajmował piętnastą pozycję, za podczaszym a przed horodniczym.