sprzedaż ziemi z zasobów skarbu Państwa

W środę 25 maja br., w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie, odbyła się konferencja prasowa. Wzięli w niej udział: Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju, Prezes ANR Tomasz Nawrocki oraz Wiceprezesi Agencji: Sławomir Pietrzak i Jarosław Denkiewicz. Tematem konferencji była analiza stopnia zaawansowania realizacji planu finansowego ANR 2011 r. oraz bieżąca działalność Agencji.

Więcej…