problemy rolnictwa w Polsce

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył dziś w podsumowaniu XXXIX Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych, które odbyło się w siedzibie resortu rolnictwa.

Więcej…  

Prezes Daniel Obajtek, jako pierwszy w historii ARiMR Prezes, zaplanował cykl spotkań z pracownikami biur powiatowych Agencji. Do tej pory, odbyły się one w województwach małopolskim i mazowieckim.

Więcej…  

Decyzją Waldemara Humięckiego p.o. Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddziały Terenowe i Filie Agencji wznowiły:

Więcej…  

Dziś odbyła się pierwsza, po objęciu urzędu, konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, któremu towarzyszyli sekretarze i podsekretarze stanu. Szef resortu przedstawił podział kompetencji w kierownictwie resortu, a następnie omówił plan działania resortu na najbliższe lata.

Więcej…  

Dziś odbyła się pierwsza, po objęciu urzędu, konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, któremu towarzyszyli sekretarze i podsekretarze stanu. Szef resortu przedstawił podział kompetencji w kierownictwie resortu, a następnie omówił plan działania resortu na najbliższe lata.

Więcej…  

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel wraz z podsekretarzem stanu Rafałem Romanowskim spotkali się dziś z polskimi przedstawicielami COPA COGECA, czyli europejskiej organizacji zrzeszającej rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze oraz Europejskiego Związku Zawodowego Młodych Rolników (CEJA).

Więcej…  

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski uczestniczył wczoraj w Konferencji dla Dyrektorów Zespołów Szkół Rolniczych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku. Dyrektorzy poszczególnych placówek zaprezentowali wiceministrowi swoje szkoły oraz plany i inicjatywy na nadchodzący rok.

Więcej…  

W dniach od 27 listopada do 9 grudnia 2015 r. na Podkarpaciu odbyło się siedem informacyjnych spotkań szkoleniowych nt. procesów tworzenia i finansowania grup producenckich w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020, organizowanych przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą Związek Grup Producentów Rolnych w Rzeszowie i finansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. W spotkaniach uczestniczył dyrektor Podkarpackiego OR, Marek Ordyczyński wraz z przedstawicielami kierownictwa Biur Powiatowych.

Więcej…  

W środę 25 listopada br. w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności odbyła się uroczysta inauguracja XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Agencję Nieruchomości Rolnych reprezentował Wojciech Zbrożek, Wiceprezes Agencji. W tegorocznej XIV edycji Programu stypendia pomostowe na I rok studiów przyznano 846 studentom, w tym 209 pochodzącym z rodzin popegeerowskich, którzy z początkiem października rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016. Studenci otrzymują stypendia w wysokości 5 tys. zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach, od października 2015 do lipca 2016.

Więcej…  

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przyjął Prezydium NSZZ RI „Solidarność” z przewodniczącym Jerzym Chróścikowskim. Związkowcy przedstawili ministrowi najważniejsze, w ich ocenie problemy, które należy rozwiązać.

Więcej…