Litewskie rody Magnackie

Radziwiłłowie to najpotężniejszy litewski ród magnacki używający herbu Radziwiłłów (Trąby Odmienne). Jego znaczenie podniosło nadanie 14 grudnia 1547 roku przez władcę Cesarstwa Rzymskiego Ferdynanda I Habsburga tytułu książęcego, który został potwierdzono w Rzeczypospolitej na mocy unii lubelskiej z 1569 roku. Potęgę rodu zbudowali w XVI wieku: Mikołaj Radziwiłł Czarny, który założył linię na Ołyce i Nieświeżu oraz Mikołaj Radziwiłł Rudy, założył on linię na Birżach i Dubinkach, a także doprowadził do ślubu swojej siostry Barbary Radziwiłłówny z królem Zygmuntem Augustem. Radziwiłłowie zdobyli dominującą pozycję w stosunku do innych rodów szlacheckich i magnackich. Walczyli oni na Litwie z Sapiehami o hegemonię, byli rzecznikami separatyzmu litewskiego, niektórzy z rodu stali się rokoszanami i zdrajcami.

Więcej…