Zmiana na stanowisku Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

wtorek, 08 grudnia 2015 20:09

Janina Pszczółkowska od 8 grudnia 2015 r. pełni obowiązki Prezesa KRUS. Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Krzysztofa Jurgiela, Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powierzyła Janinie Pszczółkowskiej - I Zastępcy Prezesa Kasy - pełnienie obowiązków Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, do czasu powołania Prezesa KRUS.

Akt powołania wręczył Janinie Pszczółkowskiej 8 grudnia br. podsekretarz stanu MRiRW, Rafał Romanowski.

KRUS