XI Olimpiada wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie indywidualnym

wtorek, 08 grudnia 2015 12:09

4 grudnia br. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyła się XI edycja Olimpiady wiedzy "Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie indywidualnym". Konkurs był zorganizowany dla rolników indywidualnych województwa lubuskiego przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze przy współudziale OR ARiMR w Zielonej Górze, UM, LUW, Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, KRUS OR w Zielonej Górze, ANR Oddziału Terenowego w Gorzowie Wlkp., Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze, Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie Wlkp.


Lubuski OR ARiMR mając na uwadze problem, jakim jest bezpieczeństwo pracy w rolnictwie, wspiera tę profilaktyczną działalność już od I edycji. Zainteresowanie udziałem w olimpiadzie rośnie z każdym rokiem. W tym roku zgłosiło się 67 rolników z woj. lubuskiego, ale udział wzięły 54 osoby.

Olimpiada przebiegała w 3 etapach: dwóch testach pisemnych wielokrotnego wyboru oraz części ustnej dla osób, które najlepiej napisały oba testy. Poziom wiedzy w tym roku również był bardzo wysoki. Uczestnicy musieli przygotować się do odpowiedzi obejmujących różnorodne zagadnienia związane z pracą w gospodarstwie rolnym; począwszy od bezpiecznego obchodzenia się z chemicznymi środkami ochrony roślin, do bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, a także bezpiecznego transportu oraz zachowania bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac na wysokościach.

Jury przyznało następujące wyniki: Mateusz Brambor – I miejsce, Bartosz Niparko – II miejsce, Tomasz Górski – III miejsce. Organizatorzy i sponsorzy w tym roku również przeznaczyli kilka tysięcy złotych na nagrody rzeczowe mogące przydać się w każdym gospodarstwie. Oprócz nagród zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe puchary. W tym roku także Agencja promowała swoją działalność na stoisku wystawienniczym. Były ulotki informacyjne, biuletyny.

ARiMR