Wyniki XXI Konkursu "W rolnictwie można pracować bezpieczniej"

poniedziałek, 04 stycznia 2016 11:35

Konkurs na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników służy oddziaływaniu na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin, poprzez upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w materiałach prasowych, radiowych i telewizyjnych.


W 2015 roku Konkurs został ogłoszony i przeprowadzony na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Prezesa KRUS w lutym 2015 roku. Adresowany był do dziennikarzy i innych osób publikujących w środkach masowego przekazu. Zgodnie z regulaminem, celem konkursu było upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy, m.in. ustanowionych przez Prezesa Kasy „Zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz w wykazie „Prac szczególnie niebezpiecznych, których nie należy zlecać dzieciom do lat 15. w gospodarstwie rolnym”.

 Komisja w składzie:

Tadeusz Bereda – Dyrektor Biura Prewencji i Rehabilitacji (przewodniczący) oraz członkowie:
Maria Lewandowska – Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej
Zbigniew Rapacki – Główny Specjalista w Biurze Prewencji i Rehabilitacji
Jolanta Stańska – Główny Specjalista w Biurze Prewencji i Rehabilitacji
Renata Bielecka – Główny Specjalista w Biurze Prewencji i Rehabilitacji
Adriana Minorowska – Starszy Specjalista w Biurze Komunikacji Społecznej
Agnieszka Nowalska – Specjalista w Biurze Prewencji i Rehabilitacji (sekretarz Komisji),

8 grudnia 2015 r. dokonała oceny nadesłanych prac, podziału regulaminowych nagród oraz podsumowała wyniki konkurs.

Prace oceniano według dwóch kategorii: najlepsza publikacja oraz najlepszy cykl publikacji, w podziale na:

artykuły prasowe i publikacje internetowe
audycje radiowe
audycje telewizyjne.

W XXI konkursie uczestniczyły 22 osoby, w tym:

10 autorów, którzy przesłali 27 publikacji prasowych i internetowych,
7 autorów, którzy przesłali 33 audycje radiowe,
5 autorów, którzy przesłali 7 audycji telewizyjnych;

Wszystkie publikacje były wysłane do Biura Prewencji i Rehabilitacji w regulaminowym terminie do 09.11.2015 roku.

Komisja przyznała następujące nagrody:

a) w kategorii:

najlepsza publikacja, najlepszy artykuł prasowy i publikacja internetowa:

I nagrodę - Małgorzacie Sawickiej za artykuł pt. „Wyłączony kombajn krzywdy nie zrobi”;

II nagrodę - Małgorzacie Pałys za artykuł pt. „Guzy i siniaki – bezpieczne dzieciństwo na wsi”;

III nagrodę - Małgorzacie Matusz za artykuł pt. „Dobry przykład z pobliskiego podwórka”;

wyróżnienie - Błażejowi Kanasa za artykuł pt. „W rolnictwie bezpieczniej”;

najlepsza audycja radiowa:

I nagrodę - Renacie Pacholczyk za audycję pt. „Tak, jak i ludzie, tak i bydło ma swój charakter”;

II nagrodę - Monice Jabłkowskiej za audycję „Dzieci KRUS – rozmowa z laureatami konkursu "Zwierzaki to nie pluszaki”;

III nagrodę - Małgorzacie Makowskiej-Maksim za audycję pt. „Przestrzegaj zasad – pracuj bezpiecznie”;

wyróżnienie - Marzenie Troć za audycję pt. „Rolniku, zatroszcz się o swoje bezpieczeństwo”;

najlepsza audycja telewizyjna:

I nagrodę -  Agnieszce Giełażyn - Sasimowicz za materiał pt. „Bezpieczne gospodarstwo”;

II nagrodę - Henrykowi Wawerowi za audycję pt. „Bezpieczna wieś”;

III nagrodę - Monice Andrulewicz za audycję „Bezpieczeństwo dzieci na wsi”;

b) w kategorii:

najlepszy cykl publikacji:
za najlepszy cykl artykułów prasowych i publikacji internetowych:

I nagrodę -  Monice Lipińskiej;

II nagrodę Magdalenie Dorocie Cejman;

III nagrodę Annie Rzeźnik-Osuwniak;

wyróżnienie Mariuszowi Szalbierzowi;

za najlepszy cykl audycji radiowych:

I nagrodę Janowi Andrzejowi Stępniowi;

II nagrodę Andrzejowi Ilczukowi;

III nagrodę Wojciechowi Szubzdzie;

za najlepszy cykl audycji telewizyjnych:

I nagrodę Małgorzacie Półtorak;

II nagrody - nie przyznano;

III nagrody – nie przyznano.

Źródło: KRUS