Spotkanie ze związkowcami

piątek, 11 grudnia 2015 19:43

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel wraz z podsekretarzem stanu Rafałem Romanowskim spotkali się dziś z polskimi przedstawicielami COPA COGECA, czyli europejskiej organizacji zrzeszającej rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze oraz Europejskiego Związku Zawodowego Młodych Rolników (CEJA).Było to pierwsze spotkanie z nowym Kierownictwem resortu.

 Minister Krzysztof Jurgiel w skrócie przedstawił główne cele i zadania, jakie zostały wyznaczone na lata 2015-2019. Poprosił jednocześnie o zgłaszanie wniosków i uwag dotyczących najważniejszych oraz najpilniejszych spraw do rozwiązania. Podkreślił tez znaczenie głosu polskich organizacji rolniczych na unijnym forum.

Przedstawiciele polskich organizacji należących do COPA COGECA – Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, NSZZ „Solidarność” RI, Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”, Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także CEJA podkreślali rolę i znaczenie bezpośredniej współpracy z resortem rolnictwa, zwłaszcza w obszarze podejmowanych na unijnym forum tematów.

Szef resortu rolnictwa zadeklarował wolę ścisłej współpracy, w tym także na unijnych forach.

MRiRW