Spotkanie Absolwentów w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie

środa, 27 czerwca 2012 15:31

„Absolwent Szkoły Rolniczej zawsze młody" – pod takim hasłem dniach 1 i 2 czerwca 2012 roku w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie odbyło się spotkanie z okazji 50. Rocznicy nadania Technikum Rolniczemu w Bolesławowie sztandaru oraz imienia Józefa Wybickiego 1962-2012r.


W Zjeździe Absolwentów zorganizowanym przez kierownictwo szkoły, nauczycieli absolwentów oraz Komitet Organizacyjny uczestniczyło ponad 120 osób, głównie tych, którzy byli związani ze sztandarem. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim: Wicestarosta Pan Kazimierz Chyła, Pan Patryk Gabriel Etatowy Członek Zarządu.

Na spotkanie przyjechali również reprezentanci organizacji rolniczych, między innymi Pan Józef Sarnowski, dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Pan Krzysztof Pałkowski, zastępca dyrektora. W tym ważnym dniu nie mogło zabraknąć dyrektora Państwowego Technikum Rolniczego w Bolesławowie Pana Janusza Jabłonki, który kierował szkołą w latach 1960-1979. Pan Janusz Jabłonka wspominał jak bardzo nadany szkole sztandar uaktywnił działanie i pracę szkoły w środowisku. Swoją pełną poświęceń pracę w szkole wspomina dobrze. Wymieniając nazwiska kilku naszych absolwentów stwierdził, że najlepszą nagrodą dla pedagoga jest dobra opinia innych o absolwentach, których szkoła wykształciła.

Spotkanie rozpoczęło się występem tegorocznych absolwentów. Następnie goście zwiedzali szkołę i Centrum Kształcenia Praktycznego. Uczestniczyli tez w pokazie jazdy konnej i Horseballu. Absolwenci posadzili pamiątkowe drzewka.

Ważnym punktem programu był przejazd Korowodu z zaproszonymi gośćmi i absolwentami do kościoła pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe, by wziąć udział w Mszy św. Goście podziwiali posadowione w kościele witraże św. Franciszka i św. Klary ufundowane przez nauczycieli, pracowników i absolwentów Szkoły Rolniczej w Bolesławowie.

Doskonałą okazją do wspominania było zaplanowane na zakończenie pierwszego dnia zjazdu spotkanie po latach w zabytkowej stodole – Izbie-Dydaktyczno-Muzealnej „W zgodzie z naturą” gdzie to przy muzyce wśród zwierząt i roślin wspominali swoje młodzieńcze lata w ławach szkolnych.

W ostatnim dniu Zjazdu zorganizowano wyjazd do Będomina, miejsca urodzenia Józefa Wybickiego oraz zwiedzanie Muzeum Hymnu Narodowego.

Ze strony gości padło wiele pochwał i ciepłych słów dotyczących zarówno organizacji „Spotkania po latach”, jak i atmosfery panującej w szkole. Pan Józef Sarnowski, dyrektor PODR stwierdził, że powraca się tutaj jak do rodzinnego domu. Wicestarosta Pan Kazimierz Chyła pochwalił działalność szkoły w Bolesławowie, podkreślił, że wysokie wyniki w ogólnopolskich rankingach szkół zawodowych i techników świadczą o jej wysokim poziomie. Dodał również, że placówka ta doskonale promuje Powiat Starogardzki i Kociewie. Podziękował też dyrekcji, absolwentom, nauczycielom i pracownikom szkoły za wspaniale przygotowane „Spotkanie po latach”. Przybyli absolwenci, między innymi Pan Marian Pick, wójt gminy Stara Kiszewa, wyrazili swoje zadowolenie, że rocznica nadania sztandaru i imienia była kolejną okazją, by powrócić do młodzieńczych lat. Tak bardzo zżyli się z tą szkołą i swoimi przyjaciółmi, że chętnie tu powracają.

Źródło: Powiat Starogardzki