Ranking 300 po raz dwudziesty pierwszy

piątek, 11 grudnia 2015 12:31

W czwartek 10 grudnia 2015 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców 21 edycji Rankingu 300 najlepszych gospodarstw rolnych powstałych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ranking jest wspólną inicjatywą Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.W uroczystości uczestniczył Zbigniew Babalski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pełnomocnik Rządu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego, a także Andrzej Kowalski, Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Bbadawczy, prezesi agencji rolnych i związków rolniczych oraz prezesi spółek Skarbu Państwa, nad którymi ANR sprawuje nadzór właścicielski. Agencję Nieruchomości Rolnych reprezentowali: dr Waldemar Humięcki, p.o. Prezesa oraz Wojciech Zbrożek, Wiceprezes.

 Podczas gali Minister Zbigniew Babalski poinformował, że już zapadły decyzje o odroczeniu wejścia w życie znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i pracach nad nową. Będzie to ustawa o polskiej ziemi, a jej podstawową formą zagospodarowania będzie dzierżawa. Dodał, że przy jej przygotowaniu liczy na pomoc naukowców i instytutów naukowych. Na zakończenie gratulując laureatom wyników, a twórcom Rankingu 300 zaangażowania w jego przeprowadzenie wyraził przekonanie, że wspólnie będziemy zmieniać na lepsze polską wieś i polską gospodarkę rolną.

Minister Zbigniew Babalski wręczył również grupie przedsiębiorców rolnych odznaki Zasłużony dla Rolnictwa przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych dr Waldemar Humięcki gratulując zwycięzcom rankingu, zwrócił uwagę, że jest to najstarszy w Polsce naukowy raport o działalności gospodarstw rolnych powstałych na mieniu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nawiązując do obecnej sytuacji wyraził nadzieję, że przez czekające nas zmiany ustawowe przejdziemy wspólnie z korzyścią dla Państwa i Agencji. Bo jak zauważył – powołując się na cytat Alberta Einsteina – Nic, co wielkie, nie było nigdy osiągnięte w pojedynkę. Zwrócił również uwagę, że wśród liderów znalazły się spółki nadzorowane przez Agencję, co udowadnia, że „państwowe” to nie znaczy gorsze.


Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Prezes Humięcki złożył wszystkim uczestnikom gali najlepsze życzenia.

Ranking 300 to podsumowanie wyników ekonomiczno-finansowych 300 najlepszych wielkotowarowych gospodarstw rolnych osiągniętych w 2014 r. Składa się on z dwóch rankingów głównych dla przedsiębiorstw rolnych oraz rybackich oraz siedmiu podrankingów. Przygotował go zespół pracowników Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB przy współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych.

Przy tworzeniu Rankingu brano pod uwagę trzy kryteria: efektywność finansową, sytuację (kondycję) finansową oraz zależność ekonomiki uczestników od subsydiów. Natomiast pominięto kwestie oddziaływania gospodarstw na środowisko przyrodnicze czy też tworzenie postępu biologicznego.Pierwsze miejsce w Rankingu 300 Najlepszych Przedsiębiorstw Rolnych w 2014 roku, zajęło Gospodarstwo Rolne Steblewo (woj. pomorskie). Na drugim miejscu sklasyfikowano Gospodarstwo Rolne Gołębie (woj. lubelskie), a trzecie miejsce – podobnie jak w ubiegłym roku – przypadło Gospodarstwu Rolnemu HULCZE (woj. lubelskie). Warto odnotować, że wszyscy laureaci zajmują się produkcją roślinną.

Wśród przedsiębiorstw rybackich najlepsze było Gospodarstwo Rybackie FALKO Puńsk (woj. podlaskie). Kolejne miejsca zajęły dwa gospodarstwa z woj. opolskiego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie KROGULNA oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin.

W 21-edycji Rankingu 300 uczestniczyły niemal wszystkie spółki ANR. Spółki ANR od lat legitymują się najwyższym wskaźnikiem wartości dodanej, czyli relatywnie najwięcej w stosunku do swoich przychodów wnoszą do dochodu narodowego i PKB.

W podrankingu 10 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w jednoosobowych spółkach ANR zwyciężył Kombinat Rolny Kietrz (woj. opolskie), drugie miejsce zajął Ośrodek Hodowli Zarodowej Gajewo Kałdowo, a trzecie – Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice.

Biuro Rzecznika Prasowego ANR


Powiązane artykuły: