Podsumowanie programu wieloletniego IUNG-PIB

czwartek, 26 listopada 2015 00:51

W dniu 23.11.2015 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach odbyła się konferencja nt. „Program wieloletni IUNG-PIB jako wsparcie procesów kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju”.Celem konferencji była ocena efektów programu wieloletniego, ustanowionego przez Radę Ministrów na mocy uchwały nr 175/2011 z 6 września 2011 r., realizowanego przez Instytut w latach 2011-2015. Ważnym nurtem konferencji było również poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Czy wyniki realizacji programu wieloletniego stanowią wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce oraz czy są one przydatne praktyce?

W konferencji uczestniczyło ogółem 155 osób reprezentujących różne departamenty MRiRW, Stacje Chemiczno-Rolnicze, doradztwo, izby rolnicze, uczelnie i instytuty resortowe oraz szkoły rolnicze.

Wygłoszono 11 referatów (wykaz poniżej). Z dyskusji jednoznacznie wynikało, że efekty realizacji programu wieloletniego stanowią dobre wsparcie dla działań MRiRW, doradztwa i praktyki rolniczej. Są też przydatne do działalności dydaktycznej i szkoleniowej. Jednocześnie dyskutanci, w tym również przedstawiciele MRiRW podkreślali, że oceny problemów, zjawisk i tendencji stanowiących istotę programu wieloletniego powinny być prowadzone w ujęciu wieloletnim, co przemawia za realizacją kolejnego programu wieloletniego. Projekt takiego programu na lata 2016-2020, przygotowany przez IUNG-PIB zaprezentowano na zakończenie konferencji.

Zamykając konferencję Dyrektor IUNG-PIB – prof. dr hab. Wiesław Oleszek w sposób bardzo wyraźny podkreślił, że programy wieloletnie są niezbędne dla realizacji przez Instytut służebnej roli wobec wsi i rolnictwa. Wskazał też, że ta misja jest cechą specyficzną i wyznacznikiem działalności Instytutu, która zgodnie ze statutem ma wspierać rozwój polskiego rolnictwa i zrównoważony rozwój, służąc społeczeństwu.

Źródło: IUNG