Podkarpacie - Cykl szkoleń o tworzeniu i finansowaniu grup producenckich w nowej perspektywie

czwartek, 10 grudnia 2015 20:57

W dniach od 27 listopada do 9 grudnia 2015 r. na Podkarpaciu odbyło się siedem informacyjnych spotkań szkoleniowych nt. procesów tworzenia i finansowania grup producenckich w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020, organizowanych przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą Związek Grup Producentów Rolnych w Rzeszowie i finansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. W spotkaniach uczestniczył dyrektor Podkarpackiego OR, Marek Ordyczyński wraz z przedstawicielami kierownictwa Biur Powiatowych.


Grupy szkoleniowe odwiedziły w ramach spotkań na Podkarpaciu m.in. RSWU Głuchów, Spółdzielnię Producentów Owoców i Warzyw w Kraczkowej w powiecie łańcuckim oraz Spółdzielnię Producentów Zbóż i Rzepaku „FARMER” w Wietlinie Trzecim (powiat jarosławski). W szkoleniach wzięło udział ponad 200 osób, wśród nich byli dyrektorzy instytucji okołorolniczych, w tym dyrektorzy agencji rolnych, organizacji samorządowych wszystkich szczebli, prezesi rolniczych spółdzielni produkcyjnych, grup producentów rolnych oraz rolnicy z Podkarpacia.

 9 grudnia br. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się ostatnie szkolenie z całego cyklu. Słowo wstępne nt. zalet tworzenia grup producenckich skierował do słuchaczy dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Jerzy Jakubiec, który wspomniał również o zmienionych zasadach obrotu ziemią od nowego roku. Następnie głos zabrali przedstawiciele POR ARiMR, dyrektor Marek Ordyczyński i z-ca kierownika Biura Powiatowego w Rzeszowie, Aleksander Ziaja. Dyrektor Marek Ordyczyński zaprezentował słuchaczom szczegóły dot. uruchomionych działań i ogłoszonych naborów w 2015 r. wraz z omówieniem poszczególnych działań w ramach PROW 2014 - 2020, zwrócił również słuchającym uwagę na zagadnienia związane z tworzeniem grup i organizacji producentów oraz warunkami wsparcia dla przetwórców. Kierownik Aleksander Ziaja swoje wystąpienie poświęcił informacjom nt. płatności bezpośrednich, zaliczek i rozpoczęcia od 1 grudnia realizacji całościowych płatności pomniejszonych o kwoty zaliczkowe, wspomniał o programach pomocowych dotyczących plantatorów porzeczki czarnej i gospodarstw dotkniętych suszą, płatności ONW i rolnośrodowiskowych.

Kolejno wystąpili przed audytorium Władysław Kołodziej, Prezes Regionalnego Związku Spółdzielni Produkcji Rolnej w Rzeszowie z informacjami nt. potencjału podkarpackiego rolnictwa w ramach grup producenckich oraz przedstawiciel PORD w Boguchwale, Alfred Maternia, który zachęcał producentów do pełnego wykorzystania programów wsparcia. Wystąpienie prezesa Władysława Kołodzieja poświęcone było m.in. prezentacji działań grupy producenckiej z 4 letnią tradycją oraz obecnie 3700 ha potencjałem produkcyjnym – Spółdzielni Producentów Zbóż i Rzepaku „Farmer” w Wietlinie Trzecim, nowym przepisom dla grup producenckich na przyszły rok oraz przybliżało dane dot. stanu zorganizowania się rolników województwa podkarpackiego w grupy producentów rolnych. Jako uzupełnienie szczegółowych danych statystycznych, została przedstawiona prezentacja z-cy dyrektora Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, Adama Skiby z Urzędu Marszałkowskiego, z praktycznymi informacji nt. podziału grup producentów w Polsce, opisująca zbiorczo strukturę funkcjonujących 49 grup na terenie Podkarpacia, dynamikę wzrostu w poszczególnych latach oraz podział grup wg. formy prawnej i wartości produkcji towarowej.

Po części merytorycznej i dyskusji przyszedł czas na wyjazd do Spółdzielni Producentów Owoców i Warzyw w Kraczkowej oraz do Głuchowa (Spółdzielnia Rolników „SAN”). Tu przed wakacjami br. otwarta została nowoczesna baza magazynowo – suszarnicza, jedna z trzech takich inwestycji podkarpackich rolników.

ARiMR