Olimpiada wiedzy z zakresu bhp w rolnictwie indywidualnym

wtorek, 01 grudnia 2015 23:29

Odbył się finał konkursu pod nazwą: „Olimpiada wiedzy z zakresu bhp w rolnictwie indywidualnym”, który został zorganizowany po raz XVII przez Państwową Inspekcję Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Podkarpacki.Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół rolniczych oraz innych szkół o podobnym profilu z terenu woj. podkarpackiego. Fundatorem nagród dla laureatów był m.in. Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR. Dyrektor POR ARiMR Marek Ordyczyński wręczył nagrody dla 3 uczestników, którzy zostali wyróżnieni przez komisję konkursową zdobywając wysoką liczbę punktów. Uczniowie byli zobowiązani do odpowiedzi pisemnej na 45 pytań testowych z zakresu szerokiego wachlarza zagadnień bhp w gospodarstwach indywidualnych oraz wybranych spraw związanych z działalnością inspekcji pracy oraz kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego.

 Po zakończonej olimpiadzie, w sali konferencyjnej Głównego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym województwa podkarpackiego, w którym uczestniczył dyrektor OR Marek Ordyczyński. Zadaniem Komisji jest inicjowanie różnorodnych przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie, w tym w rolnictwie indywidualnym, przede wszystkim o charakterze prewencyjnym i promocyjnym, służących poprawie stanu bezpieczeństwa i warunków pracy oraz organizowanie współpracy organów, urzędów, instytucji i organizacji zainteresowanych tą problematyką. W trakcie obrad rozmawiano przede wszystkim o problemach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach. Obradujący członkowie Komisji zwrócili uwagę na potrzebę dalszej intensyfikacji działań zmierzających do informowania szerokich grup społeczeństwa o sytuacji wypadkowej w rolnictwie indywidualnym.

ARiMR