Odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich

niedziela, 29 listopada 2015 00:33

"Odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich" to temat konferencji, która odbyła się 25 listopada 2015 r. na terenie Centrum Edukacyjno-Konferencyjnego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Odział Poświętne w Płońsku, które było też organizatorem tego wydarzenia.

 W konferencji, której celem była popularyzacja energetyki prosumenckiej, będącej alternatywą dla nieodnawialnych nośników energii i mogącej ułatwić mieszkańcom obszarów wiejskich skorzystanie z możliwości bycia jednocześnie producentem i konsumentem energii, udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz różnych instytucji rządowych. ARiMR reprezentował Marcin Podgórski, dyrektor Mazowieckiego OR. Na spotkanie przybyli też producenci rolni, mieszkańcy powiatu płońskiego, młodzież szkolna, doradcy rolniczy, przedstawiciele izb rolniczych, przedsiębiorcy i inwestorzy.Wykłady w czasie konferencji wygłosili m.in. pracownicy Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Warszawie, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytutu Energetyki Odnawialnej, przedstawiając najnowsze osiągnięcia i rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii. O swoich planach oraz zrealizowanych inwestycjach w tej dziedzinie mówili również przedstawiciele lokalnych władz. Podkreślano konieczność szerokiego włączenia producentów rolnych w proces wdrożenia dobrych praktyk z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz zwrócono uwagę na to, że dalszy rozwój tego sektora jest uzależniony od rozwoju technologii, korzystnej sytuacji rynkowej oraz zachęt ekonomicznych.

Dla wszystkich uczestników spotkanie było znakomitą okazją do pozyskania aktualnej wiedzy na temat źródeł energii odnawialnej oraz wymiany doświadczeń. Mówiono również o możliwościach pozyskania dotacji na realizację zadań z zakresu OZE.

Konferencja była realizowana w ramach realizacji Planu Operacyjnego na lata 2014-2015 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego w 2015 r.

Źródło: ARiMR