Międzynarodowe seminarium naukowe w Rzeszowie nt. rozwoju obszarów wiejskich

piątek, 27 listopada 2015 21:16

Podkarpacki OR, jako partner wydarzenia, uczestniczył w międzynarodowym seminarium naukowym pod hasłem "Rozwój obszarów wiejskich i scalenia gruntów w Polsce południowo-wschodniej", zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Inżynieryjno – Ekonomiczną w Rzeszowie, Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.Komitet naukowy seminarium tworzyli znakomici profesorowie i doktorzy uczelni zagranicznych (z Białorusi i Ukrainy) oraz rodzimych, m.in. Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Na konferencję zaproszono przedstawicieli samorządów oraz instytucji wdrażających unijne programy wsparcia dla rolnictwa.

 Tematyka seminarium poświęcona była roli szeroko rozumianego kształtowania przestrzeni wiejskiej w Polsce południowo-wschodniej poprzez realizację prac urządzeniowo-rolnych. Omawiane były również  tematy związane z wyzwaniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 w świetle istniejących doświadczeń krajowych i międzynarodowych.

Licznie zgromadzone audytorium przywitali i otworzyli seminarium prof. dr hab. inż. Stanisław Sosnowski – Prezydent WSI-E oraz prof. dr hab. inż. Karol Noga – Przewodniczący Komitetu Naukowego.

W programie seminarium znalazło się obszerne wystąpienie dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Marka Ordyczyńskiego, którego wykład dotyczył nowych możliwości rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w aspekcie PROW 2014-2020. Wystąpienie rozpoczął od prezentacji graficznej struktury udzielonego wsparcia przez Podkarpacki OR od 2002 roku i informacji o wypłacie łącznej kwoty ponad 8,5 miliarda złotych dla swoich beneficjentów, podkarpackich rolników i przedsiębiorców. W dalszej części wystąpienia omówił m.in. tempo powstawania grup producentów rolnych na Podkarpaciu, zarejestrowanych w Urzędzie Marszałkowskim, wspieranie przetwórstwa żywności oraz pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich w latach 2002-2015. Podczas prezentacji zostały również przedstawione statystyki złożonych wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, które co roku otrzymuje ok. 116 tys. rolników, zagadnienia związane ze zmianami średniej powierzchni gruntów w gospodarstwach rolnych w Polsce, z wyróżnieniem danych z woj. podkarpackiego. Spora część wykładu dyrektora Ordyczyńskiego skupiona była na temacie przewodnim, czyli budżecie i wsparciu w ramach nowego PROW. Przedstawione zostały szczegółowo działania uruchomione i ogłoszone nabory w bieżącym roku wraz z omówieniem poszczególnych działań oraz, na zakończenie, planowane do ogłoszenia wraz z początkiem nowego roku programy.

Źródło: ARiMR