Łódzkie: Olimpiada wiedzy rolniczej i wiedzy o gospodarstwie domowym.

sobota, 05 grudnia 2015 01:20

Końcówka listopada obfitowała w Łódzkiem w rywalizację wśród rolników i gospodyń wiejskich. Już po raz 23 w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach 24.11.2015 r. odbył się  finał wojewódzki olimpiady wiedzy rolniczej. Olimpiada przebiegała w dwóch etapach - I etap odbył się w oddziałach ŁODR w Piotrkowie Trybunalskim i w Kościerzynie, a wyłonionych 30 laureatów przeszło do drugiego finałowego etapu etapu w Bratoszewicach. Łódzki OR wspiera olimpiadę i włącza się fundując nagrody dla najlepszych. Wręczał je zastępca dyrektora ŁOR, Marek Kanicki.

 


Celem olimpiady było zwrócenie uwagi producentów rolnych, uczniów szkół rolniczych oraz społeczności zamieszkującej obszary wiejskie na: zasady dobrej praktyki rolniczej, propagowanie standardów jakości w produkcji rolnej, propagowanie integrowanej ochrony roślin, prawidłowe użytkowanie gruntów – niepogarszające ich jakości, ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami wynikającymi z prowadzonej w gospodarstwie rolnym działalności, odnawialne źródła energii, tworzenie grup producentów rolnych, wzajemne oddziaływanie rolnictwa i środowiska (poprawa stanu świadomości ekologicznej), wytwarzanie produktów rolniczych w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i zwierząt, zdrowotność roślin oraz dobrostan zwierząt. Ponadto celem konkursu było również propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.26 listopada br.  stanęły do współzawodnictwa rolniczki popisując się nie tylko wiedzą o gospodarstwie domowym, zasadach zdrowego i racjonalnego żywienia, ale również merytoryczną wiedzą dotyczącą technologii produkcji rolnej, hodowli czy ekologii i ochrony środowiska.

Co roku podziwiamy duże zaangażowanie kobiet w przygotowanie do olimpiady. Jak powiedziała jedna z nich po zakończeniu finału zaczynamy przygotowania do następnej olimpiady, a miesiąc październik następnego roku jest czasem bardzo intensywnych powtórek i ugruntowywania wiedzy.
Poziom wiedzy naprawdę jest bardzo wysoki. Panie doskonale orientowały się, jakiego rodzaju pomoc można otrzymać dzięki nowemu Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. To bardzo dobrze służy prognozom wykorzystania nowych funduszy unijnych wypłacanych przez ARiMR.

Łódzki Oddział ARiMR reprezentowała zastępca dyrektora  Łódzkiego OR Renata Nowak. Agencja była również fundatorem nagród dla laureatek.

ARiMR