BHP w rolnictwie - szkolenie i konkurs dla rolników z Falatycz

poniedziałek, 30 listopada 2015 09:25

Placówka Terenowa KRUS w Łosicach zaprasza mieszkańców Falatycz na szkolenie z zasad BHP w gospodarstwie rolnym. Spotkanie odbędzie się 30 listopada o godz. 10:00 w miejscowej świetlicy. Podczas wykładu przedstawiciel KRUS przedstawi sposoby zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach zdarzeniom wypadkowym - upadkom, poruszy także temat bezpiecznej obsługi zwierząt hodowlanych oraz maszyn rolniczych.

 W dalszej części spotkania odbędzie się pokaz środków ochrony osobistej zalecanych w czasie stosowania środków ochrony roślin. Na zakończenie przeprowadzony zostanie konkurs wiedzy o BHP podczas pracy rolniczej pod nazwą "Pracuj bezpiecznie!". Laureaci otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy szkolenia broszury o tematyce bhp w rolnictwie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (83) 357 28 60 (Jarosław Wojtczuk).

Źródło: KRUS