Rolnictwo ekologiczne: Copa i Cogeca zadowolone z kompromisu wypracowanego przez ministrów rolnictwa UE

piątek, 19 czerwca 2015 14:40

Copa i Cogeca wyraziły zadowolenie z kompromisu wypracowanego w tym tygodniu przez ministrów rolnictwa UE w zakresie przeglądu unijnych przepisów obejmujących rolnictwo ekologiczne mówiąc, że jest on zdecydowanie lepszy od pierwszego wniosku Komisji Europejskiej.


Na spotkaniu z łotewską prezydencją, przewodniczący Cogeca Christian Pèes, podziękował jej za dobrze wykonaną pracę i kierunek obrany dla kompromisu, podkreślając, że poprawił on wiele aspektów wniosku Komisji, zwłaszcza jeśli chodzi utrzymanie możliwości prowadzenia gospodarstw mieszanych w sektorze. „Pozwoli to rolnikom na stopniowe budowanie rynków zbytu dla wszystkich ich produktów, zabezpieczając w ten sposób rentowność gospodarstw, które nie będą wystawione na zbytnie ryzyko. Ponadto, zakaz taki mógłby zniechęcić rolników do przechodzenia na produkcję ekologiczną lub utrzymania tej specyficznej metody produkcji”, wyjaśnił.

Przewodniczący grupy roboczej „Rolnictwo ekologiczne” Copa-Cogeca, Kees Van Zelderen, wyraził poparcie dla działań na rzecz zapewnienia, że importy będą musiały spełniać unijne normy produkcji. „Pozwoli to na zapewnienie uczciwszej konkurencji między produktami unijnymi i tymi pochodzącymi z importu, które mogą być opatrzone tym samym unijnym logo, czyli pozwoli na utrzymanie zaufania konsumentów. Apelujemy do posłów do Parlamentu Europejskiego o to, by kroczyli w tym samym kierunku. Zwracamy się również do Parlamentu Europejskiego z prośbą o oparcie prac na kompromisie Rady UE i o skupienie się na harmonizacji podejść stosowanych przez organy kontrolne i władze kontrolne w przypadku wystąpienia przypadkowych zanieczyszczeń”, dodał.

Podsumowując, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, powiedział: „Apelujemy do posłów do Parlamentu Europejskiego o szybkie podjęcie działań, gdyż rolnicy nie mogą pozwolić sobie na długi okres oczekiwania na decyzję polityczną, gdyż muszą rozwijać swoje przedsiębiorstwa i inwestować w nie”.

Źródło: Copa-Cogeca