VII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach

czwartek, 16 kwietnia 2015 10:29

W dniach 10-12 kwietnia 2015 r. w Kielcach odbyły się VII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach. W piątkowym otwarciu uczestniczyła podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia pani Zofia Szalczyk.


Targi te to najważniejsza, wyspecjalizowana impreza wystawiennicza w Polsce, która od kilku lat integruje branżę turystyczną z obszarów wiejskich. Targom towarzyszą liczne wydarzenia, takie jak Międzynarodowa Konferencja "Turystyka wiejska i agroturystyka - nowe paradygmaty dla XXI wieku", Forum Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki oraz niezwykle bogaty dzień warsztatowy.

Krajem partnerskim tegorocznej edycji targów jest Chorwacja, region Velika Gorica, regionem zaś Makroregion Polski Wschodniej prezentujący Wschodni Szlak Rowerowy.

Podsekretarz stanu Zofia Szalczyk podkreśliła znaczenie turystyki dla rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawy jakości życia mieszkańców wsi. Zwróciła uwagę na bogactwo oferty wypoczynku na wsi. Wspomniała o działaniach promocyjnych podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, również we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną.

Wiceminister podziękowała współorganizatorom AGROTRAVEL oraz życzyła udanego pobytu na targach, niezapomnianych wrażeń związanych z odkrywaniem uroków polskiej wsi oraz wielu inspiracji do podejmowania dalszych, ciekawych inicjatyw.

Źródło: MRiRW