Przedsięwzięcia hotelarskie na wiejskich terenach

czwartek, 05 grudnia 2013 14:49

W dniu dzisiejszym rozpoczęło się w Olsztynie szkolenie „Zintegrowane przedsięwzięcia hotelarskie – szansa rozwoju obszarów wiejskich”. Potrwa do jutra, 6 grudnia.


Celem przedsięwzięcia jest podniesienie wiedzy potencjalnych inwestorów w zakresie organizowania i udziału w zintegrowanych przedsięwzięciach hotelarskich na terenach wiejskich oraz zapoznanie uczestników z możliwościami podejmowania inwestycji hotelowych na terenach wiejskich w ramach indywidualnej działalności gospodarczej.

Ważna jest również promocja i reklama tych terenów dla rozwoju turystyki. W ramach projektu przeprowadzone będą badania porównawcze dotyczące dobrych praktyk w działalności hoteli na terenie Niemiec i Polski, a także w gospodarstwach agroturystycznych.

W ramach szkolenia omówione będą: idea budowy zintegrowanych przedsięwzięć hotelarskich na obszarach wiejskich, ich wpływ na ożywienie podejmowania działalności gospodarczej mieszkańców obszarów wiejskich – współpraca z lokalną społecznością; powiązanie sieci hoteli na obszarach wiejskich z istniejącymi gospodarstwami agroturystycznymi, gospodarstwami rolnymi i producentami z obszarów wiejskich; współpraca z władzami lokalnymi we wdrażaniu nowych technologii, zaopatrzeniu w energię; jak stworzyć dobry biznesplan inwestycji hotelarskiej na terenach wiejskich oraz mechanizmy finansowania inwestycji.

Polska Izba Hotelarstwa przeprowadzi seminaria szkoleniowe i warsztaty na terenie dziewięciu województw dla przyszłych inwestorów i innych osób zainteresowanych współpracą.

Więcej informacji na stronie internetowej www.agroinvest-projekt.eu.

Źródło: Wrota Warmii i Mazur