Nieruchomości ANR na Żuławach

wtorek, 21 stycznia 2014 09:13

W dniach 10-11 stycznia 2014 roku w Elblągu miała miejsce konferencja „Region Żuław. Perspektywy i ograniczenia rozwoju – Razem Możemy Więcej" zorganizowana przez Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną oraz władze samorządowe.


Na konferencji poruszono tematykę związaną z turystyką i gospodarką północnej Polski, w tym niesłabnącym zainteresowaniem, jakim cieszą się Żuławy. Władze województwa warmińsko-mazurskiego stawiają na rozwój poszczególnych regionów turystycznych i wykorzystują wsparcie finansowe z Unii Europejskiej.

Na konferencji swoje stoisko miał także Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, którego pracownicy zajmujący się terenami inwestycyjnymi i rekreacyjnymi odpowiadali na pytania gości dotyczące warunków i zasad zakupu gruntów nierolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Pytania przede wszystkim dotyczyły atrakcyjnie położonych, małych i dużych działek, które mogłyby być wykorzystane na potrzeby turystyki i rekreacji.

Źródło: ANR